Εκπαίδευση εργαζομένων

Σε αρμονία με τους βασικούς της στόχους, η MKI Hellas φροντίζει για την εκπαίδευση των εργαζομένων. Ειδικότερα, πραγματοποιούνται δύο φορές την εβδομάδα μαθήματα Γερμανικών στον χώρο της εταιρίας και με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται η διευκόλυνση των εργαζομένων στην εκμάθηση ξένων γλωσσών. Τα έξοδα των μαθημάτων καλύπτονται από την εταιρία με μικρή συμμετοχή των συμμετεχόντων.

 

Επιπλέον, πραγματοποιείται το MKI training σύμφωνα με το οποίο οι εργαζόμενοι έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν στους συναδέλφους τους ένα workshop με ένα θέμα της επιλογής τους. Με αυτό τον τρόπο, καλλιεργούν τις δημιουργικές, επικοινωνιακές και μεταδοτικές τους ικανότητες, ενώ οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν νέα θέματα που θα τους βοηθήσουν να επεκτείνουν τους ορίζοντες τους. Πέρα από τα workshops που γίνονται από τους εργαζόμενους, επιδιώκεται η συμμετοχή και εξωτερικών συνεργατών με παρουσιάσεις σε θέματα που ενδιαφέρουν τα μέλη της εταιρίας. 

 

Ακόμη, η MKI Hellas στηρίζει τη συμμετοχή των μελών της σε εξωτερικά συνέδρια που σχετίζονται με την πληροφορική και τον προγραμματισμό, καλύπτοντας τα έξοδα της συμμετοχής τους. Τα τελευταία 4 χρόνια συμμετέχει στο συνέδριο “Devit”, που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στη Θεσσαλονίκη.

Εκπαίδευση εργαζομένων_1
Εκπαίδευση εργαζομένων_2
Εκπαίδευση εργαζομένων_3
Εκπαίδευση εργαζομένων_4
Εκπαίδευση εργαζομένων_5
1/1